כרטיס פריט מנגנונים אלקטרומכאניים מערכות לפיצוי אוויר, שחרור עשן ואוורור מבנים

מנוע אוורור 320V, 24V DC
Powered by: Alef Solutions | א. פטרונות