מערכות שחרור עשן ואיוורור מבנים

שחרור עשן ואיוורור מבנים

 

  •  מנגנון לדלת פיצוי אוויר לפתיחה בזמן אירוע אש ועשן.
  • מערכות RWA – מנועים לשחרור עשן ואיוורור מבנים
  • יחידת בקרה RWA –  לחלונות
Powered by: Alef Solutions | א. פטרונות