דלת אוטומטית

דלת אוטומטית

דלת אוטומטית - דלת בעלת מנגנון פתיחה חשמלי שאינו דורש הפעלת כוח ומגע, מופעל על ידי מנוע חשמלי.

הפעלה:

הפעלה על ידי חיישן – כלומר כאשר מתבצעת תנועה בטווח הגלאי של הדלת.
פתיחה וסגירה לזמן קצוב על ידי מנגנון בקרה, שניתן להתאים לפי בחירה.
התאמת מצבים של פתיחה בלבד/סגירה בלבד/דלת נעולה/שני כיוונים/ידני.
קיימת אפשרות של הפעלה ידנית.

בטיחות

הפסקת חשמל – בזמן הפסקת חשמל הדלתות מצוידות בסוללות גיבוי/מנגנון קפיצי.

זמן חירום – בזמן חירום הדלתות האוטומטיות ישנו מצב לפתיחה ידנית "מצב דלת קורסת".

Powered by: Alef Solutions | א. פטרונות