חלון דריי קיפ למשקל כנף עד 160 ק"ג

דריי קיפ

מנגנון דריי קיפ לחלון פתיחה ציר-דריי קיפ- משקל כנף עד 160 ק"ג. כולל צירים.

חלון דריי קיפ  (מנגנון סב נטוי )

הוא סוג מיוחד של חלון, לפתחים צרים ובינוניים.

חלון דריי קיפ מאפשר בחירה בין פתיחה מלאה לפתיחה חלקית.

חלון דריי קיפ – בטיחותי במיוחד, , ניתן לנקות את החלון בקלות,  מאפשר שני סוגים שונים של פתיחה

כנף החלון נפתחת על ציר וגם בשיפוע. מאפשר כניסת אויר לחדר וינה מפריעה לתנועה בחדר.

 

 

Powered by: Alef Solutions | א. פטרונות