רשת פליסה

רשת פליסה מיוחדת, קלה ויעילה, נגד יתושים וחדירת אבק, למיפתחים קטנים וגדולים, כגון חלונות ודלתות.

Powered by: Alef Solutions | א. פטרונות